Siirry sisältöön

 • Aatos Klinikka
 • Aatos Klinikka
  Soita 010 325 4540    Soita    
  • Palvelut ja hinnasto
  • Asiantuntijat
  • Aatoslaiseksi?
  • Koulutukset
  • UKK
  • Blogi
  • Yhteys
  • SV/EN

  BLOGI

  Kuinka ymmärtää mieltä toisen käyttäytymisen takana?

  15. toukokuuta 2023

  “Miksi tuo aina...” - Kuinka ymmärtää mieltä toisen käyttäytymisen takana?

  Mentalisaatio on käsite, jolla pyritään kuvaamaan mielen toimintaa suhteessa itseen ja toiseen. Siitä on käytetty myös suomenkielistä käsitettä ”mielentäminen”, mikä kuvaakin mentalisaation keskeistä ideaa: antaa asioille mieli, merkitys. Mentalisoimalla ihminen pyrkii ymmärtämään mieltä ulospäin näkyvän käyttäytymisen takana. Käytännössä mentalisoiminen on ihmisen pyrkimystä ymmärtää toisen sisäistä kokemusta, sekä toisaalta tarkastella omaa kokemusta toisen näkökulmasta.

  Mentalisoimalla yritetään myös ymmärtää väärinymmärryksiä. Keskeistä on siis ajatus, että ihminen käyttäytyy aina sisäisesti tarkastellen ymmärrettävistä syistä. Järjettömältä, hankalalta ja ikävältäkin näyttävän käyttäytymisen takana on aina sen ymmärrettäväksi tekeviä motiiveja. Tämä ei suinkaan tarkoita, että kaikenlaista käyttäytymistä tarvitsisi mentalisoinnin nimissä hyväksyä - mutta kaikkea voidaan kuitenkin yhdessä tarkastella ja yrittää ymmärtää. Vaikka mentalisoimalla pyritään ymmärtämään toisen kokemusta ikään kuin sisältä käsin, täytyy kuitenkin aina muistaa, että parhaimmillaankin nämä ovat aina arvauksia. Toisen mieltä ei voi tietää, sitä voi vain arvailemalla ja uteliaasti yrittää lähestyä. Yrittää päästä lähemmäs toista ja luoda tilaa toiselle kertoa itse lisää.

  Suhteessa itseen mentalisoiminen tarkoittaa yhtä lailla uteliasta ja arvailevaa suhtautumista siihen, mitä esimerkiksi erilaisten oireiden tai voimakkaiden tunnereaktioiden taustalla voisi olla. Tällöin omaa kokemusta lähestytään paitsi omasta sisäisestä näkökulmasta käsin huomioiden tunteet, ajatukset ja myös keholliset tuntemukset, mutta myös siitä näkökulmasta, mitä muut ulospäin näkevät ja kuinka tämä saattaa johtaa väärinymmärryksiin. Mentalisaatiolla voi vahvistaa siis paitsi omaa itsetuntemusta, myös auttaa ymmärtämään mahdollisia toistuvia vaikeita vuorovaikutusasetelmia toisten kanssa ja pääsemään niistä eteenpäin, kohti uudenlaisia ja ehkä tyydyttävämpiä kokemuksia toisten kanssa olemisesta.

  Mentalisaatiohoidot Aatoksessa

  Aatoksessa tehdään mentalisaatioon perustuvia hoitoja, joita on kehitetty erityisesti Anna Freud Centerissa Lontoossa. Mallien kehitys on ollut lähtöisin erityisesti tunnesäätelyn vaikeuksien hoidossa. Malleja on kehitetty niin aikuisten hoitoihin kuin myös lasten, nuorten ja lapsiperheiden kanssa työskentelyyn. Perheissä lapsen tai nuoren tunnesäätelyn pulmat tuottavat usein tilanteita, joissa perheisiin syntyy helposti kielteisen vuorovaikutuksen kehiä, joita esimerkiksi perhekeskeisellä mentalisaatiohoidolla on mahdollista tehokkaasti helpottaa. Kun huomaa arjessa tekevänsä nopeita tulkintoja toisesta ja tunnistaa ajattelevansa usein esimerkiksi ”Miksi tuo AINA toimii noin?” tai ”Miksi lapsi ei vain IKINÄ usko, kun sanon ja yritän opettaa, mikä olisi järkevämpää?” voi mentalisoivasta asenteesta olla apua. Mentalisoiva asenne on ennen kaikkea uteliasta ja arvailevaa, mutta ei toisen puolesta paremmin tietävää. Siihen kuuluu kiinnostus toisen mieltä kohtaan, ja ajatus, että käyttäytymisen takana on aina mieli. Tätä myös mentalisaatiohoidossa yhdessä harjoitellaan. Käytännössä se tapahtuu tutkimalla haastavia arjen tilanteita ikään kuin mikroskoopilla: Mitä tilanteessa oikein tapahtui? Mitä kukakin siinä ajatteli? Entä tunsi? Työskentelyssä paneudutaan ongelmallisiin tilanteisiin jokaisen näkökulmaa tutkien ja kunnioittaen. Haastaviin tilanteisiin tarkasti pysähtymällä. Etsimällä ymmärrystä toistuviin väärinymmärryksiin.

  Käyttäytymisen ja tunnesäätelyn ongelmien lisäksi mentalisaatiohoito voi olla avuksi myös, jos lapsella on vaikeita sairauskokemuksia tai kun perheessä on kohdattu vakava sairaus. Mentalisaatiotyöskentely voi auttaa myös, jos lapsella on fyysisiä oireita ja ajatellaan, että oireet voisivat olla kytköksissä psyykkisiin tekijöihin, kuten ahdistukseen. Somaattiseen sairastamiseen ja oireisiin kytkeytyvässä työskentelyssä on keskeisestä vahvistaa kehollistettua mentalisaatiota, eli etsiä mieltä ja ymmärrystä kehollisten oireiden taustalle. Keho-mieli-yhteydestä ja mentalisaatiosta on olemassa paljon tutkittua tietoa, jota hoidossa tällöin hyödynnetään. Kehollistetusta mentalisaatiosta ja somaattisesta sairastamisesta mahdollisesti lisää myös täällä blogissa myöhemmin.

  Laura Nikkola

  Psykologi, psykoterapeutti, MBT-F practitioner -koulutettu (mentalisaatioon perustuva hoito perheille)

  SEURAAVA

  EDELLINEN

  Kumpulantie 7 A

  00520 Helsinki

  Katutaso

  3. kerros

  6. kerros

  varaa aika 010 325 4540

  palvelut@aatosklinikka.fi