Siirry sisältöön

 • Aatos Klinikka
 • Aatos Klinikka
  Soita 010 325 4540    Soita    
  • Palvelut ja hinnasto
  • Asiantuntijat
  • Aatoslaiseksi?
  • Koulutukset
  • UKK
  • Blogi
  • Yhteys
  • SV/EN

  BLOGI

  Lauran tervehdys

  30. tammikuuta 2022

  Laura Widenius

  TERVETULOA PERHEKLINIKALLE, TERVETULOA BLOGIIN

  Haluan toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi lukemaan Aatoksen Perheklinikan blogia! Sain kunniatehtävän päästä kirjoittamaan ensimmäistä blogitekstiä, jonka tarkoitus on ennen kaikkea esitellä Perheklinikan taustoja ja toimintaa ja avata ajatuksia Perheklinikan blogisivustosta.

  PERHEKLINIKAN TAUSTA-AJATUKSISTA

  Aatoksen asiantuntijoiden ydinosaamista on lasten ja nuorten tunne-elämän ja vuorovaikutustaitojen kehitys, psyykkisen oireilun moniammatillinen arviointi ja hoito. Laaja-alaista osaamista meillä Aatoksessa on sekä yksilöhoitojen että vuorovaikutus- ja perheterapeuttisten menetelmien osalta. Perhe- ja pariterapeuttien aktiivinen joukkomme alkoi jo muutama vuosi sitten herätellä ajatusta erillisen, Perheklinikan tiimin perustamisesta Aatokseen. Keskeisinä innoituksen lähteinä ovat olleet halu tuoda entistä vahvemmin esille sitä merkityksellistä ja tärkeää työtä, mitä perheterapeutit voivat lasten- ja nuorisopsykiatrian kentällä tehdä ja tarjota siten Aatoksessa lasten ja heidän perheidensä hyväksi perhekeskeistä tukea. Perheklinikan tausta-ajatuksia, arvoja ja käytännön palveluvalikkoa olemme rauhassa ja ajatuksella halunneet luoda vastaamaan ennen kaikkea niiden lasten ja perheiden tarpeita, joita Aatoksessa saamme kohdata ja joille hoitoa Aatoksessa järjestetään.

  Koronavuodet sekä vauhdittivat että muokkasivat alkuperäistä Perheklinikka -suunnitelmaamme aika lailla. Siinä missä muutama vuosi sitten lähdimme luomaan erilaisia hoitomalleja ja keskityimme sisällölliseen osaamiseen, täytyi koronatilanteen vyöryessä meidän aktivoitua muun yhteiskunnan tavoin myös etäyhteyksien luomiseen ja kehittämiseen perhehoidoissa. Olen varma, että nämä vuodet ovat saaneet meidät kirkastamaan entistä selkeämmin myös omaa tavoitettamme – mitä varten Perheklinikka nyt perustetaan, ketä varten olemme olemassa, mikä on hoidoissamme se ”ydin” mitä haluamme vaalia ja mistä emme luovu? Mitkä ovat laadukkaan, perhekeskeisen hoidon elementit ja millä tavoin niitä voidaan toteuttaa? Mitä erityistä etäyhteydet siihen voivat mahdollistaa, mitä etähoidoissa on otettava huomioon?

  MIKSI JUURI PERHEKLINIKKA AATOKSEEN?

  Aatos Perheklinikka on perustettu osaksi Aatos Klinikkaa, jotta jokaiselle tukea tarvitsevalle lapselle/nuorelle ja hänen perheelleen tai pariskunnalle voidaan tarjota yksilöllinen, tarpeenmukainen ja oikea-aikainen tuki. Perhe- ja paripsykoterapeutteina emme hoida pelkästään perheenjäsenten mutkistuneita, ristiriitaisia tai vaikeutuneita vuorovaikutussuhteita, vaan perheterapeuttisin ja -hoidollisin menetelmin voimme hoitaa erilaisia lasten- ja nuorisopsykiatrisia häiriöitä. Keskeistä on auttaa oireilevan lapsen tai nuoren lähipiiriä ymmärtämään oireilun taustoja ja toimimaan lapsen/nuoren ikä- ja kehitysvaihe huomioiden tarkoituksenmukaisimmalla, kehitystä palvelevalla tavalla. Kun lapsi tai nuori voi huonosti, hän tarvitsee erityisesti läheisiään, perhettään ja lähiaikuisiaan tuekseen. Samoin me hoitovastuussa olevina ammattilaisina tarvitsemme perhettä lapsen tai nuoren hoidon taustatueksi ja turvaamaan arjen tukirakenteiden ja lapsen tarvitsemien, kehitystä tukevien vuorovaikutussuhteiden toteutumista. Jaamme koko alaa koskevan kipeän todellisuuden yksilöpsykoterapeuttien vaikeasta saatavuudesta. Haluamme tuoda Perheklinikan kautta näkyväksi ja ymmärrettävämmäksi sen, miten monenlaisissa tilanteissa myös perheterapeuttiset hoidot voivat auttaa ja tukea laaja-alaisesti lasta, perhettä ja lähipiiriä, ja silti hoito suunnitellaan yksilöllisesti, tarpeenmukaisesti ja oikea-aikaisesti, lapsen/nuoren ikä- ja kehitysvaihe huomioiden.

  AATOS PERHEKLINIKKA KÄYTÄNNÖSSÄ

  Aatoksen Perheklinikka toimii osana Aatos Klinikkaa, samoissa tutuissa tiloissa Kumpulantiellä Helsingissä, Pasilan ja Vallilan välimaastossa. Perheklinikkaan ovat lämpimästi tervetulleita kaikenlaiset perheet silloin kun perheessä on huolta lapseen, nuoreen, vanhemmuuteen, pari- tai perhesuhteisiin liittyen. Meille ei tarvita lähetettä, ja asiantuntijan pääset aina kohtaamaan, olipa huolenaihe vasta alustava pohdinta tai jo vakavampikin kysymys lapsen/nuoren oireilusta tai perheen tilanteesta. Asiantuntija arvioi jokaiselle perheelle soveltuvimman hoitomuodon ja tuen ja suunnitelma tavoitteineen tehdään yhdessä perheen kanssa, ja jos ensisijainen hoitopaikka on tarpeen ohjata muualle, autamme siinä. Hoitomahdollisuutemme ei rajoitu fyysisiin vastaanottotiloihimme, vaan kaikki Perheklinikan palvelut ovat saatavilla tietoturvallisesti myös etäyhteydellä, mikäli lapsen ja perheen kannalta se olisi tarkoituksenmukaisin vaihtoehto. Ammattilaisiakaan emme unohda – Perheklinikan kautta on mahdollisuus saada esimerkiksi yksilö- ja ryhmätyönohjausta ja koulutusta moninaisiin tarpeisiin räätälöiden.

  ENTÄS TÄMÄ BLOGI SITTEN?

  Tässä blogisivustolla tullaan julkaisemaan monipuolisesti perheiden hoitoja ja perheterapiatyötä koskevia kirjoituksia, sekä laajemminkin lapsiin ja nuoriin ja heidän kehitykseensä liittyviä julkaisuja ymmärrettävällä ja helposti lähestyttävällä tavalla. Toivoaksemme voimme antaa myös tällä tavoin osaamistamme kaikkien blogia lukevien käyttöön; tuomalla tietoa, pohdintoja, selkiyttäviä tai ajatuksia herättäviä kirjoituksia ja puheenvuoroja. Varmasti täältä välittyy myös tuulahduksia tieteen kentältä alan kiinnostavimmista tutkimuslöydöksistä – ymmärrettävään tapaan kirjoitettuna toki. Kaikki blogin kirjoittajat ovat Aatos Perheklinikan asiantuntijoita. Erityisesti toivoisin, että voisimme myös tämän blogin kautta välittää niitä samoja, meille tärkeitä arvoja ja asioita, joita vastaanottohuoneissamme Aatoksessakin välitämme; arvostavaa, läsnä olevaa kohtaamista, monipuolista ammattitaitoa, uusia näkökulmia, jaettuja oivalluksia ja pohtimisen aihetta.

  SEURAAVA

  EDELLINEN

  Kumpulantie 7 A

  00520 Helsinki

  Katutaso

  3. kerros

  6. kerros

  varaa aika 010 325 4540

  palvelut@aatosklinikka.fi