Siirry sisältöön

 • Aatos Klinikka
 • Aatos Klinikka
  Soita 010 325 4540    Soita    
  • Palvelut ja hinnasto
  • Asiantuntijat
  • Aatoslaiseksi?
  • Koulutukset
  • UKK
  • Blogi
  • Yhteys
  • SV/EN

  Perheklinikka - apua koko perheelle

  Lapsen, nuoren ja nuoren aikuisenkin hoidossa perheellä on oleellinen merkitys. Lapsen erityishaasteet vaikuttavat koko perheen dynamiikkaan. Kun perhe otetaan mukaan hoitoprosessiin, kaikkien ymmärrys lapsen tilanteesta syvenee, ja lapsen tarpeet oireiden takana tulevat näkyviksi. Lähestymistapoja on monia. Vauva- ja taaperoaikana perhettä voidaan hoitaa varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapialla. Koko perhettä voidaan hoitaa perhepsykoterapiassa ja pariskuntaa paripsykoterapiassa. Perheklinikalle ovat lämpimästi tervetulleita kaikenlaiset perheet. Voit myös kysyä kotikäyntien mahdollisuudesta omalta työntekijältäsi. Jokaisen perheenjäsenen arvostava, kuunteleva kohtaaminen on perusarvomme.

  Pariterapiaan hakeudutaan usein silloin, kun puolisoista toinen tai molemmat haluavat muutosta keskinäiseen vaikeaan tilanteeseensa. Pariterapia on mahdollisuus pysähtyä terapeutin avulla tarkastelemaan parisuhdetta.

  Puolisot osallistuvat terapiakäynneille usein yhdessä, mutta pariterapiaan voi tulla myös ilman puolisoa.

  Pariterapia vaihtelee kestoltaan ja tiheydeltään. Tapaamiset on hyvä sopia alussa 1-2 viikon välein. Pitkään jatkunut vaikea tilanne vaatii usein pitkäkestoisempaa työskentelyä - joskus jo muutama tapaamiskerta voi riittää halutun muutoksen ymmärtämiseen.

  Voit varata ajan nettiajanvarauksella tai olemalla suoraan yhteydessä asiantuntijaan.

  Asiantuntijat

  Perheterapiaan voi hakeutua monenlaisissa tilanteissa. Perheessä on voinut tapahtua erilaisia muutoksia, joiden käsittelemiseen tarvitaan apua. Myös jonkin perheenjäsenen sairaus tai muu oireilu voi olla syy hakea apua koko perheelle. Esimerkiksi lapsen erityishaasteet vaikuttavat koko perheen dynamiikkaan.

  Perheterapiassa kaikki perheenjäsenet tulevat kuulluiksi. Hoidon aikana pyritään parantamaan perheenjäsenten välistä vuorovaikutusta ja löytämään perheen omia voimavaroja. Samalla lisätään vanhempien ymmärrystä siitä, miten he toimivat vanhempana, ja mitä tarpeita lapsen oireilun takana on.

  Joskus yksikin tapaaminen voi auttaa, joskus voidaan suunnitella pitkäkestoisempi työskentely. Tapaamiset ovat usein 1-2 viikon välein. Perheterapian pituus ja tiheys sovitaan aina perheen kanssa yhdessä.

  Voit varata ajan nettiajanvarauksella tai olemalla suoraan yhteydessä asiantuntijaan.

  Asiantuntijat

  Theraplay-terapia on lyhytterapia, joka pyrkii vahvistamaan lapsen ja vanhemman tai hoitajan välistä kiintymyssuhdetta, lapsen tervettä itsetuntoa ja kykyä toimia sosiaalisissa suhteissa. Kontaktia luodaan fyysisen läheisyyden, leikillisyyden ja hoivan kautta. Theraplay-terapia soveltuu mm. syömis- ja unihäiriöiden, vuorovaikutushäiriöiden ja esimerkiksi adoptio- ja sijaislasten traumaperäisten sopeutumishäiriöiden ja kiintymyssuhdeongelmien hoitoon.

  Ennen theraplay-hoidon aloittamista tehdään perhetutkimus (5-6 käyntiä), joka pitää sisällään tutustumisen, vanhemman/vanhempien haastattelun sekä lapsen ja vanhemman välisen videoidun vuorovaikutusarvion. Tutkimuksen pohjalta laaditaan terapialle perheen arkeen sopivat tavoitteet.

  Lapsen ja vanhempien yhteisten käyntien lisäksi vanhempia tavataan omilla keskustelukäynneillä.

  Theraplay-hoitojakso sisältää perheen tarpeesta riippuen noin 10-15 kertaviikkoista tapaamista.

  Theraplay-hoidot varataan suoralla yhteydenotolla asiantuntijaan.

  Asiantuntijat

  Lapsen toivominen ja odottaminen, synnytys ja vanhemmaksi tuleminen ovat erityisiä elämänvaiheita, jotka herättävät paljon toiveita ja kysymyksiä – ja usein myös huolia.

  Aatos Perheklinikan varhaisen vuorovaikutuksen asiantuntijoilta saat apua, kun toivot apua ja ymmärrystä omaan, puolison tai perheen tilanteeseen tai kun suhde vauvan tai taaperon kanssa mietityttää.

  Raskaus- ja vauva-ajan hoidollinen tuki tarkoittaa käytännössä vanhemman käyntejä vastaanotolla tai koko perheen kanssa lyhyinä hoidollisina jaksoina. Terapeutin kotikäynti on usein hyvä vaihtoehto.

  Tarvittaessa voidaan suunnitella myös tiiviimpi psykoterapeuttinen hoito. Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia on hoitomuoto, joka tehdään raskaus- ja vauva-aikana tai pikkulapsiaikana (0–3 v). Se koostuu yleensä viikoittaisista tapaamisista vastaanotto- tai kotikäynteinä, jolloin yksi tai molemmat vanhemmat sekä lapsi ovat mukana.

  Asiantuntijat

  Lapsen tai nuoren psyykkiset oireet tai käytös voivat herättää vanhemmissa monenlaisia hankaliakin tunteita. Joskus voi olla vaikea tietää, kuinka vanhempana olisi hyvä reagoida haastavissa tilanteissa tai miten voisi parhaiten tukea omaa lasta. Vanhemmat voivat varata Perheklinikalta oman keskusteluajan ja pohtia tilannetta yhdessä asiantuntijan kanssa. Joskus jo yksi keskustelukerta voi riittää, tai asiantuntijasta voi tulla pitkäaikainen rinnallakulkija vanhemmille.

  Asiantuntijamme tekevät myös nuorten Kelan kuntoutuspsykoterapiaan littyvää vanhempien ohjausta sekä perhepsykoterapiaa HUS:n palvelusetelinsuottajina. Jos etsit näitä palveluita, ota suoraan yhteyttä asiantuntijaan tai etsi palveluntuottaja Palse.fi-sivustolta.

  Asiantuntijat

  Lapsella voi olla monenlaista koko perheen toimintaan vaikuttavaa oireilua ja käytöstä. Hänen voi olla vaikea ylläpitää tarkkaavuutta tai hän voi olla levoton ja keskittymiskyvytön. SIirtymätilanteet voivat olla aikaavieviä ja turhauttavia. Tavanomaiset toiminnot kuten syöminen, peseytyminen, pukeminen ja läksyjenteko eivät onnistu. Lapsi voi jumiutua johonkin toimintaan tai ajatukseen niin, että muu toiminta häiriintyy. Lapsen omaehtoisuus ja ehdottomuus estävät asioista puhumista ja tilanteiden ratkaisemista. Tällaisten neuropsykiatriseen oirekuvaan usein liitetyiden ominaisuuksien ja niiden kanssa pärjäämisen kanssa koko perheen huomioiminen on tärkeää. Perheklinikka tarjoaa räätälöityjä koko perhettä auttavia hoitokokonaisuuksia.

  Aatos perheklinikan kokeneet neuropsykiatriset valmentajat auttavat lasta ja perhettä saamaan arjen haasteita hallintaan. Neuropsykiatriseen valmennukseen voi osallistua lapsi, nuori tai aikuinen yksin tai sitä voidaan tehdä perhevalmennuksena. Työskentelyn lähtökohtana on asiakkaan kanssa yhdessä sovitut konkreettiset, arjen toimintakykyyn liittyvät tavoitteet. Toimintakyvyn parantuessa lapsen tai nuoren itsetunto vahvistuu ja hän alkaa luottamaan enemmän omiin kykyihinsä.

  Yksilökäynnit ovat pituudeltaan 45-60 minuuttia ja perhevalmennuskäynnit 60-90 minuuttia, ja ne voidaan toteuttaa myös kotikäynteinä ja joissain tilanteissa videovastaanottoina. Tapaamiset ovat yleensä kerran viikossa ja niitä voidaan sopia esimerkiksi 5-10 kerran jaksoissa. Palveluun voi hakeutua ilman lähetettä ja diagnoosia.

  Voit varata ajan nettiajanvarauksella tai olemalla suoraan yhteydessä asiantuntijaan.

  Asiantuntijat

  Kumpulantie 7 A

  00520 Helsinki

  Katutaso

  3. kerros

  6. kerros

  varaa aika 010 325 4540

  palvelut@aatosklinikka.fi