Siirry sisältöön

 • Aatos Klinikka
 • Aatos Klinikka
  Soita 010 325 4540    Soita    
  • Palvelut ja hinnasto
  • Asiantuntijat
  • Aatoslaiseksi?
  • Koulutukset
  • UKK
  • Blogi
  • Yhteys
  • SV/EN

  BLOGI

  ”Lasta ja nuorta ei voi hoitaa ilman perhettä”

  5. joulukuuta 2023

  Laura Widenius

  Suomen perhe- ja pariterapiayhdistys ry valitsee vuosittain Vuoden perhe- ja pariterapeutin. Kuulin tulleeni valituksi tämän arvonimen saajaksi kiireisen marraskuun hetkellä. Minkä mahtavan innostuksen ja uudelleenjärjestäytymisen tämä saikaan aikaan sekä omassa mielessä että ensi vuoden työkalenterissa! Saman tien lähdin miettimään kaikkia niitä mahdollisuuksia, verkostoitumista, tärkeiden asioiden ääneen puhumista, mitä tämä nimitys minulle tuo.

  Lastenpsykiatri-perheterapeuttina minulle on koko työurani ajan ollut tärkeää pitää vanhempia ja perheitä tiiviisti mukana lapsen ja nuoren arvio- ja hoitoprosesseissa. Tämä ajatus on kantanut ja tuonut mahdollisuuden kehittää perhekeskeistä työotetta erilaisissa työtehtävissä. Pitkäaikainen haaveeni Perheklinikan perustamisesta tuli mahdolliseksi Aatoksessa noin viisi vuotta sitten. Perheklinikka yhdistää ammattilaisia, jotka työskentelevät vuorovaikutusten ja suhteiden äärellä; pari- ja perheterapeutteina, varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeutteina, Theraplay -terapeutteina, nepsy-perhevalmintajina jne.

  Tässä osa Perhe- ja pariterapiayhdistyksen kirjaamista perusteista, jonka vuoksi tämä kunnianosoitus minulle osoitettiin: ”Laura Widenius on perustanut kollegoidensa kanssa Helsinkiin Aatos klinikan, jonka Perheklinikkaa hän johtaa. Tällä hetkellä siellä työskentelee 17 perheterapeuttia. Widenius työskentelee klinikalla psykiatriana, perheterapeuttina, työnohjaajana, konsulttina ja kouluttajana. Kunnioituksena tästä myös yhteiskunnallisesti merkittävästä toiminnasta sekä Lauran monipuolisesta perheterapeuttisesta työotteesta hänet on nimitetty vuoden 2023 perheterapeutiksi.”

  Nimitys Vuoden perheterapeutiksi tuo minulle erityisen hienon aitiopaikan päästä puhumaan itselleni tärkeistä arvoista ja asioista. Haluan tuoda uusia näkökulmia lasten ja nuorten hyvinvointiin ja mielenterveyteen liittyen. Mielestäni perheterapia on liian vähän hyödynnetty psykoterapian muoto lasten ja nuorten mielenterveyden häiriöiden hoidossa ja perheiden tukemisessa. Perheterapiaa kannattaisi enemmän hyödyntää esimerkiksi silloin, kun jostain perheenjäsenestä on huolta, jollain perheenjäsenellä on todettu mielenterveyden häiriö, erityisesti jos tämän lisäksi perhesuhteisiin liittyy ristiriitoja tai kuormitusta. Perheterapiaa voitaisiin hyödyntää niin monenlaisessa tilanteessa, jossa lapsi tai nuori voi huonosti. Työssäni huomaan, että tietoa perheterapiasta hoitomuotona, sen vaikuttavuudesta ja hyödynnettävyydestä erilaisissa tilanteissa tarvittaisiin kaikilla sektoreilla paljon lisää. Jos hoitomuodosta ei tiedetä tai ymmärretä riittävästi, ei siihen osata perheitä myöskään ohjata. Pidän tärkeänä, että voin tuoda oman panokseni tähän tietoisuuden lisäämiseen monella tavalla ja monella tasolla.

  Tämän vuoden aikana toivon pääseväni puhumaan entistä laajemmin myös mentalisaatiosta ja mentalisaatiotyöotteesta lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville. Työotteena siinä on paljon hyödynnettävissä olevaa monenlaiseen työhön perheiden kanssa.

  Neuropsykiatriset teemat ovat lähellä sydäntäni, joten näitä aiheita varmasti lähestyn myös perheterapeuttisin pohdinnoin tämän vuoden aikana, samalla kun toki jatkan psykiatrina kliinistä työtä näiden osaamisalueiden parissa.

  Aatos Perheklinikka on saanut erityistä kiitosta ja huomiota ainutlaatuisuudellaan ja myös tämä nimitys on yksi osa siitä. Perheklinikan työmallien kehittäminen vielä enemmän lasten, nuorten ja perheiden tarpeita vastaavaksi on tämän vuoden aikana nyt aivan uudella tavalla mahdollista.

  Aion toki jatkaa myös omaa kliinistä työtäni psykiatrina, perheterapeuttina ja työnohjaajana – käytännön työssä elän todeksi näitä minulle tärkeitä arvoja. Vuorovaikutuksessa oleminen ja siinä tehdyt oivallukset eri ikäisten ihmisten kanssa on työni parasta antia joka päivä.


  Laura Widenius
  Kuva Marko Nevanperä

  SEURAAVA

  EDELLINEN

  Kumpulantie 7 A

  00520 Helsinki

  Katutaso

  3. kerros

  6. kerros

  varaa aika 010 325 4540

  palvelut@aatosklinikka.fi